adresa:
Studio Guberović d.o.o.; Tome Matića 17; 10040 Zagreb

telefoni:
01 2995 886; 01 2950 571; 01 2950 572

fax:
01 2995 886

e-mail:

osobe za kontakt:
Željko Guberović, GSM: 098 231 650.

Mirjana Guberović, GSM: 098 791 910,

© studio guberovic d.o.o. webmaster
Preporučena razlučivost 1024 x 768, 1280 x 1024 i Microsoft™ Internet Explorer 6 ili noviji.